VI解读 关于中为- 首页- 您当前的位置:

 

 

 

LOGO解读

            杭州中为LOGO由蓝色“ZVISION”、红色“中为”及黑色“®”组成:
            ZVISION由Z及VISION两部分组成,“Z”代表杭州中为,“VISION”取意“远见”、“大气”,蓝色代表高科技;
            苍劲有力的“中为”,则代表杭州中为将立足于自主研发,致力于“让制造变简单”的愿景,红色代表激情、热情的精神面貌;